Научно-приложна конференция „Историческо реконструиране: полета на опита“

Екипът на научния проект „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“ Ви кани на научнo-приложна конференция „Историческо реконструиране: полета на опита“ Първата важна цел на събитието е да допринесе в изучаването на един съществен културен феномен, който тепърва се разгръща на българска почва – изиграването на миналото днес и свързаните с него научни … Нататък Научно-приложна конференция „Историческо реконструиране: полета на опита“

Applied Science Conference „Historical Рeenactment: Fields of Еxperience“

The team of the research project “Experiencing the past. Historical reenactments as a cultural phenomenon” invites you to the applied science conference Historical Рeenactment: Fields of Еxperience The first important goal of the event is to contribute to the study of an important cultural phenomenon that is only just unfolding in Bulgaria – the reenactment … Нататък Applied Science Conference „Historical Рeenactment: Fields of Еxperience“

Научна конференция „Историята – употреби, идентификации, преживяване“

Историята – употреби, идентификации, преживяване академична конференция, организирана от ИЕФЕМ – БАН по проект за фундаментални научни изследвания „Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата“, финансиран от ФНИ на Република България Програма Панел 1 МодераторАна Лулева10:30 – 10:50Евгения Троева – История и генетика: взаимоупотреби10:50 – 11:10Анна Алексиева – Христо Ботев: политически употреби11:10 – 11:30Николай … Нататък Научна конференция „Историята – употреби, идентификации, преживяване“

Исторически реконструкции и възстановки в Плиска

Историческите реконструкции и възстановки на Средновековието въплъщават идеята за континуитет във времето между съвременните българи и техните далечни „предци“ и като своеобразна машина на времето предлагат на участници и зрители да „преживеят“ пресъздавания исторически момент или епоха максимално близко.

София: съживяване на античното наследство?

Ценността на древното наследство обаче не е самоочевидна и то невинаги се е радвало на днешния си престиж. Достатъчно е да споменем усилията на археолозите да проведат разкопки и да запазят руините, застрашени от плановете за тотално преустройство и изграждане на нов център на социалистическата столица.