Исторически реконструкции и възстановки в Плиска

Историческите реконструкции и възстановки на Средновековието въплъщават идеята за континуитет във времето между съвременните българи и техните далечни „предци“ и като своеобразна машина на времето предлагат на участници и зрители да „преживеят“ пресъздавания исторически момент или епоха максимално близко.

София: съживяване на античното наследство?

Ценността на древното наследство обаче не е самоочевидна и то невинаги се е радвало на днешния си престиж. Достатъчно е да споменем усилията на археолозите да проведат разкопки и да запазят руините, застрашени от плановете за тотално преустройство и изграждане на нов център на социалистическата столица.